TULSA, Oklahoma - Coweta defeats Metro Christian 27 to 22.