Video 

Tulsa Master Gardener Diane Hambric is on News On 6 to showcase their garden tour.