Oklahoma Earthquakes Stories

3.7-Magnitude Earthquake Reported In SE Oklahoma

3.7-Magnitude Earthquake Reported In SE Oklahoma

4.5-Magnitude Earthquake Reported In Western Oklahoma

4.5-Magnitude Earthquake Reported In Western Oklahoma

Overnight Earthquake Rattles Woodward County

Overnight Earthquake Rattles Woodward County

Small Earthquake Rocks Noble County

Small Earthquake Rocks Noble County

USGS: 3.1 Magnitude Earthquake Recorded In Logan County

USGS: 3.1 Magnitude Earthquake Recorded In Logan County

Small Earthquakes Shakes Pawnee County

Small Earthquakes Shakes Pawnee County

Small Earthquake Jolts Oklahoma County

Small Earthquake Jolts Oklahoma County

3.4 Magnitude Earthquake Jolts Major County

3.4 Magnitude Earthquake Jolts Major County

USGS: 3.3 Magnitude Earthquake Shakes Pawnee County

USGS: 3.3 Magnitude Earthquake Shakes Pawnee County

USGS: 3.0 Magnitude Quake Recorded In Logan County

USGS: 3.0 Magnitude Quake Recorded In Logan County

USGS: 4.1 Magnitude Earthquake Recorded In Alfalfa County

USGS: 4.1 Magnitude Earthquake Recorded In Alfalfa County

USGS: 3.1 Magnitude Recorded In Kingfisher County

USGS: 3.1 Magnitude Recorded In Kingfisher County

Small Earthquake Shakes Oklahoma County

Small Earthquake Shakes Oklahoma County